Reparaties

Group 57 heeft uitgebreide elektronica-kennis en is daardoor in staat reparaties uit te voeren aan apparatuur, modules en PCB's. Dit kan zowel incidenteel als op contractbasis. Group 57 repareert in principe geen consumenten-elektronica, maar richt zich op industrieele of specialistische (zoals medische) apparatuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meetapparatuur, interfaces, modules en PCB's uit industrieele besturingen of machines of liften.

Incidenteel

Image

Bij incidentele reparatie ontvangt U vooraf altijd een richtprijs en na een kort onderzoek een vaste prijs voor reparatie. Als richtlijn voor de maximale reparatietermijn houden wij 4 weken aan.

Contractbasis

Image

Bij reparatie op contractbasis hanteren wij zoveel mogelijk een vaste reparatieprijs per apparaat of module cq. PCB. Ook spreken wij met U een vaste reparatietermijn af. Deze kan, afhankelijk van de aantallen en moeilijkheidsgraad, tussen de paar dagen en paar weken bedragen.