Kwaliteit

Uw product is ontwikkeld en wordt (binnenkort) geproduceerd. U wilt natuurlijk de kwaliteit van Uw product waarborgen. Zoals U weet zijn daarbij in ieder geval 3 zaken van belang: een kwaliteitssysteem, een goede test van Uw product en niet minder belangrijk dan dat: gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

Kwaliteitssysteem

Image Voorbeeld

Group 57 heeft uitgebreide ervaring met het ontwikkelen en produceren bij klanten/relaties, die werken met een ISO-9001 en/of ISO-13485 (medisch) kwaliteitssysteem. Wij richten ons voornamelijk op de technisch praktische implementatie van een kwaliteitssysteem. Indien U een (wel of niet gecertificeerd) kwaliteitssysteem hebt dan kunnen wij U helpen met het opzetten van een planning en uitvoering van onderhoud en kalibraties van apparatuur en productie-middelen. Verder kunnen wij U helpen bij het opzetten van validaties van bijvoorbeeld test- apparatuur en -software. Soms hebt U geen gecertificeerd kwaliteitssysteem nodig en zijn enkele simpele (test-) procedures voldoende om de kwaliteit van Uw produkt te waarborgen.

Testen van Uw produkt

Image

Group 57 kan U helpen met het opzetten van testen van Uw nieuwe (of bestaande) product. Verder kunnen wij U helpen bij het opzetten van test-eisen en -rapporten van extern te fabriceren elektronica en de keuze van de juiste meetinstrumenten voor deze testen. Wij zijn merk-onafhankelijk en geven U dus onafhankelijk advies.

Opleiding

Image

Moet Uw personeel technisch bijgeschoold worden met betrekking tot fabricage- en test- aan, of onderhoud van- Uw nieuwe product? Group 57 kan U daarbij helpen en kan in korte praktische 'hands-on sessies' ondersteuning bieden.