Ontwikkeling

Group 57 zal samen met U de specificaties opstellen van het gewenste product, module of PCB. Deze specificatie wordt al zoveel mogelijk opgenomen in de offerte en later in de opdrachtomschrijving. Deze specificatie bevat niet alleen gegevens over de PCB, maar ook over eventuele behuizing en de grondslagen voor het ontwerp. Denk bij dit laatste aan de manier waarop U wilt dat de ontwikkeling, de bouw van het prototype en later de productie geschiedt. Als U een aantal zaken in eigen hand wilt houden kan dat uiteraard.

Schematekenen

Image

De eerstvolgende fase is de ontwikkeling van het schema. Dit schema wordt ingevoerd om later de printplaat te ontwerpen. Mocht het nodig zijn dan wordt een simulatie gedaan of een handmatig prototype van (een deel van) de schakeling gebouwd. Met het schema wordt ook de componenten-keuze vastgelegd. Tegenwoordig zijn bijna alle componenten in SMD uitgevoerd, maar deze lenen zich niet altijd voor makkelijke bouw van een prototype. Kan het niet (semi-)handmatig dan wordt een prototype bij een productiebedrijf uitbesteed.

PCB ontwerp

Image

De laatste fase van de ontwikkeling is het ontwerp van een PCB (print). Uiteraard dient hierbij rekening gehouden te worden met externe aansluitingen en de eventuele inbouw in de behuizing van het product. Group 57 zorgt voor de documentatie om 1 of meerdere prints te bestellen, bij een leverancier naar keuze, voor de bouw van het prototype.

Prototypebouw

Image

Uiteindelijk wilt U meestal een prototype gebouwd hebben. Group 57 zorgt ervoor dat U een gebouwd en getest prototype ontvangt, dat verder door U getest kan worden in de praktijk. Na Uw praktijktesten kan het prototype eventueel aangepast of uitgebreid worden.

Overigens zijn de bovengenoemde stappen ook als aparte dienst beschikbaar. Dus hebt U al een schema of PCB en wilt U hieraan een wijziging doorvoeren of een volgende versie prototype maken dan kan dat uiteraard ook.