Aanpassingen

Group 57 heeft uitgebreide elektronica-kennis en is daardoor in staat aanpassingen aan te brengen aan bestaande apparatuur, modules of PCB's. Dit kan nodig zijn indien U apparatuur, modules of PCB's op elkaar wilt aansluiten (interfacen) en/of met elkaar wilt laten communiceren.

Modificaties

Image

Modificaties aan bestaande systemen kunnen nodig zijn omdat de fabrikant deze heeft aangegeven of omdat U (of Uw klant) andere of uitgebreidere gebruiksomstandigheden eist. Ook kan het nodig zijn om de apparatuur of modules/PCB's te laten interfacen met andere systemen. Denk hierbij aan verschillende niveau's in voedingspanning en in- en uit-gangssignalen. Meestal kunnen deze modificaties uitgevoerd worden met gebruikmaking van de bestaande PCB's, soms is een extra PCB nodig. Eventueel helpen wij U met het uitzoeken en documenteren van deze modificaties, zodat U deze zelf in eigen beheer kunt uitvoeren, indien gewenst.

Interfacing

Image

Denk hierbij aan systemen met verschillende niveau's in voeding, interface of protocollen. Vaak zijn deze met een simpele modificatie of een kleine extra PCB (en eventueel software) op elkaar aan te sluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gewenste koppeling tussen machines en computers, verschillende onderdelen uit een GBS (Gebouw Beheer Systeem) of het meten van extra signalen uit een systeem. Group 57 kan deze elektronica-aanpassing voor U realiseren.